Założone w 2017 roku Biuro Handlu Zagranicznego (BHZ) Grzegorz Wróblewski jest firmą typowo handlową.
Swoją działalność firma koncentruje na współpracy z zakładami przemysłu spożywczego, a w szczególności z branży mleczarskiej.

Reprezentowane firmy są wiodącymi producentami urządzeń na szeroko rozumianym światowym rynku.
Pozwala to na zapewnienie, że oferta kierowana do polskich klientów, spełnia światowe standardy oferowanych rozwiązań.

Od kwietnia 2019 roku firma BHZ Grzegorz Wróblewski jest przedstawicielem w Polsce firm: